Logo
Twój partner w wymianie walut

Strefa Klienta


  Jeżeli nie chcesz biegać z gotówką lub często wymieniasz duże kwoty walut skontaktuj się z nami. Wykonujemy wymianę walut przez przelewy bankowe . Bez żadnych kosztów ze strony klienta wymiana w każdym banku .Przed wykonaniem przelewu prosimy o telefon w celu ustalenia kursu wymiany , utrzymujemy go do 30 minut w tym czasie klient wykonuje przelew . Kursy stosowane do przelewów są takie jak na stronie bez żadnych prowizji . Drogą elektroniczną skupujemy jak również sprzedajemy walutę .Dane do wykonania przelewu podajemy pocztą elektroniczną ( numer rachunku, dane kantoru, tytuł przelewu ). Prowadzimy rachunki w walutach : USD, EUR, DKK, NOK, CHF, SEK, GBP.

  Procedura jest bardzo prosta:
 • 1. Zadzwoń pod numer 601 64 00 70 i wynegocjuj kurs wymiany.
 • 2. Przelej wymaganą kwotę na wskazany przez pracownika kantoru nr rachunku bankowego.
 • 3. Po zaksięgowaniu środków natychmiast prześlemy ustaloną kwotę na wskazany przez Ciebie rachunek. Pieniądze możesz również odebrać osobiście w kantorze.
  Dajemy możliwość zawarcia transakcji terminowych. Takie transakcje muszą być zabezpieczone zdeponowanymi w Kantorach środkami w formie gotówkowej lub bezgotówkowej wysokości ok. 3% wartości transakcji.
  Każda transakcja finansowa o równowartości powyżej 15000 EUR (w przeliczeniu według średniego kursu NBP z danego dnia) jest transakcją ponadprogową, która wymaga szczególnych środków bezpieczeństwa.

  Nasz kantor, w ramach dodatkowych środków bezpieczeństwa, jest zobowiązany do sprawdzenia danych Klienta podanych podczas rejestracji z danymi z dokumentów.

  W przypadku osób fizycznych potrzebujemy skanu dowodu osobistego, natomiast w przypadku osób prawnych – skanu dowodu osobistego osoby przeprowadzającej transakcję w imieniu firmy oraz skanów dokumentów rejestracyjnych firmy/spółki.

  Przesłanie skanów tych dokumentów (drogą elektroniczną – poczta e-mail) jest konieczne przed zatwierdzeniem transakcji.

  Na potrzeby realizacji transakcji ponadprogowych potrzebujemy następujących danych.

  Osoby fizyczne:
 • imię i nazwisko
 • obywatelstwo
 • adres osoby dokonującej transakcji
 • numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, lub
 • numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca
 • kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu
 • seria i numer dowodu osobistego.

 • Osoby prawne:
 • aktualne dane z KRS lub innego dokumentu, w którym znajduję się:
  • nazwa (firmy),
  • forma organizacyjna osoby prawnej,
  • siedziba i jej adres,
  • numer identyfikacji podatkowej,
 • imię, nazwisko i numeru PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, osoby która reprezentuje osobę prawną, a nadto:
  • adres zamieszkania tej osoby,
  • seria i nr dowodu osobistego tej osoby

  W związku z powyższym w celu przeprowadzenia transakcji ponadprogowej prosimy o przesłanie wyżej wymienionych dokumentów (warunkiem uznania dokumentów jest czytelność skanów).